Czy podlegasz pod obowiązek w Wielka Brytania?

Przejdź do quizu

Wielka Brytania

Systemy krajowe

 • 1 - EA - BiffPack - Biffa Waste Services Ltd
 • 2 - EA - Clarity - Clarity Environmental Ltd
 • 3 - EA - Comply Direct - Comply Direct Ltd
 • 4 - EA - ComplyPak - Complypak Ltd
 • 5 - EA - Ecosurety - Ecosurety Ltd
 • 6 - EA - Enpack - Waystreme Limited
 • 7 - EA - ERP - ERP UK Ltd
 • 8 - EA - Ethical Compliance - Pennine-Pack Ltd
 • 9 - EA - Greenpack - Greenzone Facilities Management Ltd
 • 10 - EA - Kite Environmental Solutions - Kite Environmental Solutions Ltd
 • 11 - EA - MITIEpack - MITIE Waste and Environmental Services Ltd
 • 12 - EA - Onepack - Onepack Compliance Ltd
 • 13 - EA - Packcare - Packcare Ltd
 • 14 - EA - Papco - Paper Collect Company Ltd
 • 15 - EA - Paperpak - Paperpak Ltd
 • 16 - EA - Pennine-Pack - Pennine-Pack Ltd
 • 17 - EA - Recycle Wales - Recycle Wales Ltd
 • 18 - EA - REPIC - RESC Ltd
 • 19 - EA - Sustain Drinks Packaging Partnership - BBPA Environmental Ltd
 • 20 - EA - SWS Compak - SWS Compak Ltd
 • 21 - EA - Synergy Compliance - Synergy Compliance Ltd
 • 22 - EA - Toddpak - Toddpak Ltd
 • 23 - EA - Valpak - Valpak Ltd
 • 24 - EA - ValuePack - Valuepack Ltd
 • 25 - EA - Veolia - Properpak Ltd
 • 26 - EA - Wastepack - Wastepack Group Ltd
 • 27- NIEA - Biffpack - Biffa Waste Services
 • 28 - NIEA - ecosurety - Ecosurety Ltd
 • 29 - NIEA - Compliance Link - Integra Compliance Ltd
 • 30 - NIEA - Comply Direct - Comply Direct Ltd
 • 31 - NIEA - Complypak - Complypak Ltd
 • 32 - NIEA - ERP UK Ltd - ERP UK Ltd
 • 33 - NIEA - Nipak Ltd - NIPAK Ltd
 • 34 - NIEA - Papco - Paper Collect Company Ltd
 • 35 - NIEA - Paperpak - Paperpak Ltd
 • 36 - NIEA - Pennine-Pack - Pennine-Pack Ltd
 • 37 - NIEA - Recycle-Pak - Recycle-Pak Ltd
 • 38 - NIEA - Synergy Compliance - Synergy Compliance Ltd
 • 39 - NIEA - Valpak - Valpak Ltd
 • 40 - NIEA - Veolia Environmental Services - Veolia Environmental Services
 • 41 - NIEA - Wastepack UK - Wastepack
 • 42 - SEPA - Co2 Compliance - Co2 Compliance Ltd
 • 43 - SEPA - Compliance Link - Integra Compliance Ltd
 • 44 - SEPA - Ecosurety Scotland - Ecosurety Ltd
 • 45 - SEPA - Recycle-Pak - Recycle-Pak (Scotland) Ltd
 • 46 - SEPA - Scotpak - NIPAK (Scotland) Ltd
 • 47 - SEPA - Valpak Scotland Limited - Valpak Ltd
 • 48 - SEPA - Veolia SEPA - Properpak (Scotland) Ltd
 • 49 - SEPA - Wastepack - Wastepack Ltd

Czy podlegasz pod obowiązek w Wielka Brytania?

Sprawdź dzięki testowi czy twoja organizacja podlega zobowiązaniom Wybierz swój kraj
Start!

Czy Państwa organizacja wprowadza opakowania do obrotu na terytorium Wielkiej Brytanii (np. w charakterze importera, podmiotu butelkującego, producenta bądź w podobnym charakterze)?

Czy roczny obrót Państwa organizacji przekracza 2 000 000 EUR w tym kraju?

Czy ilość opakowań wprowadzanych do obrotu przez Państwa organizację przekracza 50t materiałów rocznie?

Czy Państwa organizacja posiada co najmniej jeden zakład lub został jej nadany numer identyfikacji podatkowej w tym kraju?

W oparciu o podane przez Państwa informacje, Państwa organizacja jest prawdopodobnie zobowiązana do licencjonowania opakowań w tym kraju.

Informacje niegwarantowane. W razie wątpliwości sprawdź obowiązujące przepisy prawne.

W oparciu o podane przez Państwa informacje, Państwa organizacja prawdopodobnie nie jest zobowiązana do licencjonowania opakowań w tym kraju.

Informacje niegwarantowane. W razie wątpliwości sprawdź obowiązujące przepisy prawne.