Czy podlegasz pod obowiązek w Słowacja?

Przejdź do quizu

Słowacja

Systemy krajowe

 • E-cycling s.r.o.
 • Elekos, združenie
 • ENVI – PAK, a.s.
 • NATUR-PACK, a.s.
 • NOWAS, s.r.o.
 • RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o.
 • RECobal, s.r.o.
 • RECYKLOGROUP, a.s.
 • SEWA, a.s.
 • SLOVMAS, a. s.
 • ZEO Slovakia, s.r.o.

Czy podlegasz pod obowiązek w Słowacja?

Sprawdź dzięki testowi czy twoja organizacja podlega zobowiązaniom Wybierz swój kraj
Start!

Czy Państwa organizacja wprowadza opakowania do obrotu na terytorium Słowacji (np. w charakterze importera, podmiotu butelkującego, producenta bądź w podobnym charakterze)?

Czy Państwa organizacja posiada co najmniej jeden zakład lub został jej nadany numer identyfikacji podatkowej w tym kraju?

W oparciu o podane przez Państwa informacje, Państwa organizacja jest prawdopodobnie zobowiązana do licencjonowania opakowań w tym kraju.

Nieposiadając siedziby w kraju, Państwa organizacja musi wskazać przedstawiciela w kraju, który będzie realizować obowiązek licencjonowania.

Informacje niegwarantowane. W razie wątpliwości sprawdź obowiązujące przepisy prawne.

W oparciu o podane przez Państwa informacje, Państwa organizacja prawdopodobnie nie jest zobowiązana do licencjonowania opakowań w tym kraju.

Informacje niegwarantowane. W razie wątpliwości sprawdź obowiązujące przepisy prawne.