Czy podlegasz pod obowiązek w Portugalia?

Przejdź do quizu

Portugalia

Systemy krajowe

  • Sociedade Ponto Verde
  • Novo Verde

Czy podlegasz pod obowiązek w Portugalia?

Sprawdź dzięki testowi czy twoja organizacja podlega zobowiązaniom Wybierz swój kraj
Start!

Czy Państwa organizacja wprowadza opakowania do obrotu na terytorium Portugalii (np. w charakterze importera, podmiotu butelkującego, producenta bądź w podobnym charakterze)?

Czy potencjalni użytkownicy końcowi opakowań są prywatnymi użytkownikami końcowymi lub użytkownikami o porównywalnym charakterze (np.  fitness kluby, obiekty gastronomiczne, szpitale, itp.)?

Czy potencjalni użytkownicy opakowań są użytkownikami przemysłowymi (B2B) lub użytkownikami o porównywalnym charakterze?

Czy Państwa organizacja posiada co najmniej jeden zakład lub został jej nadany numer identyfikacji podatkowej w tym kraju?

W oparciu o podane przez Państwa informacje, Państwa organizacja jest prawdopodobnie zobowiązana do licencjonowania opakowań w tym kraju.

Jako organizacja nieposiadająca statusu rezydenta, obowiązek ten ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Państwa organizacja posiada co najmniej 20 klientów lub realizuje dostawy bezpośrednio na rzecz użytkowników końcowych.

Opłata produktowa nie obowiązuje w Portugalii w odniesieniu do opakowań przemysłowych, jednakże ilości wymagają raportowania dla celów statystycznych.

Informacje niegwarantowane. W razie wątpliwości sprawdź obowiązujące przepisy prawne.

W oparciu o podane przez Państwa informacje, Państwa organizacja prawdopodobnie nie jest zobowiązana do licencjonowania opakowań w tym kraju.

Informacje niegwarantowane. W razie wątpliwości sprawdź obowiązujące przepisy prawne.