Czy podlegasz pod obowiązek w Włochy?

Przejdź do quizu

Włochy

Czy podlegasz pod obowiązek w Włochy?

Sprawdź dzięki testowi czy twoja organizacja podlega zobowiązaniom Wybierz swój kraj
Start!

Czy Państwa organizacja wprowadza opakowania do obrotu na terytorium Włoch (np. w charakterze importera, podmiotu butelkującego, producenta bądź w podobnym charakterze)?

Czy Państwa organizacja eksportuje za granicę produkty, które zostały wyprodukowane lub „napełnione” we Włoszech – np. opakowania zakupione we Włoszech?

W oparciu o podane przez Państwa informacje, Państwa organizacja jest prawdopodobnie zobowiązana do licencjonowania opakowań w tym kraju.

Państwa organizacja może być uprawniona do otrzymania zwrotu uiszczonych opłat z tytułu licencjonowania.

Informacje niegwarantowane. W razie wątpliwości sprawdź obowiązujące przepisy prawne.

W oparciu o podane przez Państwa informacje, Państwa organizacja prawdopodobnie nie jest zobowiązana do licencjonowania opakowań w tym kraju.

Informacje niegwarantowane. W razie wątpliwości sprawdź obowiązujące przepisy prawne.