Czy podlegasz pod obowiązek w Węgry?

Przejdź do quizu

Węgry

Systemy krajowe

  • National Tax and Customs Office

Czy podlegasz pod obowiązek w Węgry?

Sprawdź dzięki testowi czy twoja organizacja podlega zobowiązaniom Wybierz swój kraj
Start!

Czy Państwa organizacja wprowadza opakowania do obrotu na terytorium Węgier (np. w charakterze importera, podmiotu butelkującego, producenta bądź w podobnym charakterze)?

Czy roczny obrót Państwa organizacji przekracza 35 000 EUR w tym kraju?

Czy Państwa organizacja posiada co najmniej jeden zakład lub został jej nadany numer identyfikacji podatkowej w tym kraju?

W oparciu o podane przez Państwa informacje, Państwa organizacja jest prawdopodobnie zobowiązana do licencjonowania opakowań w tym kraju.

Informacje niegwarantowane. W razie wątpliwości sprawdź obowiązujące przepisy prawne.

W oparciu o podane przez Państwa informacje, Państwa organizacja prawdopodobnie nie jest zobowiązana do licencjonowania opakowań w tym kraju.

Informacje niegwarantowane. W razie wątpliwości sprawdź obowiązujące przepisy prawne.