Czy podlegasz pod obowiązek w Republika Czeska?

Przejdź do quizu

Republika Czeska

Czy podlegasz pod obowiązek w Republika Czeska?

Sprawdź dzięki testowi czy twoja organizacja podlega zobowiązaniom Wybierz swój kraj
Start!

Czy Państwa organizacja wprowadza opakowania do obrotu na terytorium Czech (np. w charakterze importera, podmiotu butelkującego, producenta bądź w podobnym charakterze)?

Czy potencjalni użytkownicy końcowi opakowań są prywatnymi użytkownikami końcowymi lub użytkownikami o porównywalnym charakterze (np.  fitness kluby, obiekty gastronomiczne, szpitale, itp.)?

Czy potencjalni użytkownicy opakowań są użytkownikami przemysłowymi (B2B) lub użytkownikami o porównywalnym charakterze?

Czy roczny obrót Państwa organizacji przekracza 160 000 EUR w tym kraju?

Czy ilość opakowań wprowadzanych do obrotu przez Państwa organizację przekracza 300kg materiałów rocznie?

Czy Państwa organizacja posiada co najmniej jeden zakład lub został jej nadany numer identyfikacji podatkowej w tym kraju?

W oparciu o podane przez Państwa informacje, Państwa organizacja jest prawdopodobnie zobowiązana do licencjonowania opakowań w tym kraju.

Obowiązek licencjonowania opakowań przemysłowych istnieje również w przypadku nieposiadania siedziby w tym kraju.

Auch ohne inländischen Sitz ist Ihre Organisation verpflichtet, gewerbliche Verpackungen zu lizenzieren.

Informacje niegwarantowane. W razie wątpliwości sprawdź obowiązujące przepisy prawne.

W oparciu o podane przez Państwa informacje, Państwa organizacja prawdopodobnie nie jest zobowiązana do licencjonowania opakowań w tym kraju.

Informacje niegwarantowane. W razie wątpliwości sprawdź obowiązujące przepisy prawne.