O nas: informacje wstępne dotyczące Interseroh

Zamykanie pętli, zapobieganie powstawaniu odpadów i ochrona zasobów. Od roku 1991 rozwijamy zintegrowane usługi z zakresu ochrony środowiska, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów z każdej branży.

Pionierzy zrównoważonego rozwoju: w zakresie zamykania cyklu życia produktów, surowców lub pętli logistycznych, Interseroh jest jednym z wiodących dostawców usług na rynku. Współpracujemy z klientami z całej Europy w celu projektowania inteligentnych i kompleksowych rozwiązań i produktów skoncentrowanych na zwiększeniu wyników firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju - z korzyścią dla środowiska, gospodarki i ogółu społeczeństwa.

Interseroh w skrócie: fakty i liczby Od czasu utworzenia spółki w 1991 roku, świadczymy indywidualnie dostosowane, zintegrowane usługi na rzecz ponad 10 000 klientów z wszystkich sektorów przemysłu. Roczny obrót spółki wynosi blisko 492 mln EUR (2016 rok). Zatrudniamy 1 646 osób w 31 placówkach w 8 krajach. W 2008 roku Interseroh dołączyła do Grupy ALBA, globalnego podmiotu specjalizującego się w recyklingu i dostawcy surowców. Łączymy naszą wiedzę know-how z zakresu recyklingu, aby zrealizować wspólną wizję przyszłości bez odpadów. 

Więcej informacji dotyczących szerokiego zakresu usług w